1 Comment

  1. F8 ơi ! Về với Tám nào ! | anhhangxom(^o^)nline
    March 12, 2014 @ 12:46 pm

    […] năm sau bài viết “Phím F8, SafeMode và chế độ Recovery của Windows 8“, giờ tôi mới biết rằng chúng ta có thể “hồi sinh” phím F8 để […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *