Service Manager Plus: Quản lý các dịch vụ trong Windows

Services (vào start ~> Control Panel ~> Administrative Tools ~> Services để mở tiện ích Services của Windows) liệt kê danh sách của tất cả các dịch vụ đang chạy trên hệ điều hành Windows của bạn, tuy nhiên việc sử dụng Services để quản lý các dịch vụ có thể là một công việc không dễ dàng vì Services cung cấp quá ít thông tin. Service Manager Plus là một úng dụng miễn phí dùng để quản lý các dịch vụ đang chạy trên Windows. Công cụ miễn phí này cung cấp cho người dùng cấp cao các công cụ và tính năng tốt hơn để quản lý các dịch vụ trong Windows. Bạn sẽ cần chạy ứng dụng này ở chế độ administrator để tạo ra sự thay đổi.

Service Manager Plus: Quản lý các dịch vụ trong WIndows

Service Manager Plus: Quản lý các dịch vụ trong WIndows

Service Manager Plus là công cụ nâng cao để quản lý các dịch vụ trong Windows, đặc biệt nó cũng tương thích tốt với Windows 7.
Download Service Manager Plus

Dawn Sunlight

1 Comment
  1. DS ơi. cám ơn Dw nhắc nhở về cái tiện ích Search nhé, đã bổ sung rồi.

    À, nhiều lúc sang ghé thắm DS mà chẳng co cái tiện ích Shoutmĩ nên cũng chẳng chào hỏi nhai được gì, comment để chào nhau thì buồn cười lắm.

Gửi phản hồi