Simpo PDF to Word 3.0 Beta – Nhận key bản quyền miễn phí

<img src=”http://anhhangxomonline.net/wp-content/uploads/2011-06/InternetRepair.jpg” alt=”” title=”” />

PDF to Word 3.0 vừa “ra lò” vào ngày 10 tháng 9 và hiện tại nó đang tặng key bản quyền miễn phí đến hết ngày 16 tháng 9, tức nó chỉ diễn ra trong 6 ngày. Đợt tặng key lần này chỉ áp dụng cho người dùng cá nhân và không sử dụng vào mục đích thương mại.

Phiên bản mới lần này nhấn mạnh vào các điểm nổi bật là : hỗ trợ convert tốt hơn nếu tài liệu PDF có nhúng các đối tượng bảng hoặc các đối tượng đồ họa. À quên, nó là một phần mềm giúp chuyển đổi tài liệu PDF sang định dạng Word. Để nhận key bản quyền, bạn làm như sau :


– Truy cập vào địa chỉ : http://www.simpopdf.com/promotion/free-activate-pdf-to-word-3.html

– Nhập vào địa chỉ email và bấm nút Submit. Đợi một chút, key bản quyền sẽ được gửi đến bạn qua mail.

– Đường dẫn tải file cài đặt cũng được đính kem trong email. Hoặc bạn tải trực tiếp từ địa chỉ : http://www.simpopdf.com/download/pdf2word3_beta1_setup.exe , dung lượng 4.4Mb.

[Thanks to Buzz99]

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi