Status-của-tui

Thỉnh thoảng trong các bộ phim Mỹ hoặc một số quốc gia khác, nhân vật trong phim thường nói một từ mà mình nghe chứ như là “Chào”. Mà thật sự thì lâu nay mình cứ tưởng họ sử dụng từ “Chào” của tiếng Việt nên đối lúc thấy hạnh phúc vu vơ. :)) Lúc tạm biệt ai đó, họ “Chào” một phát. Rồi có lúc gặp lễ tân trong khách sạn, họ cũng “Chào” chứ không phải là “Hello” hoặc “Hi” trong tiếng Anh, mặc dù đó là bộ phim Mỹ.

Và mình vừa mới tình cờ phát hiện ra sự thật : Từ mà mình cho là “Chào” đó thật ra là từ “Ciao” trong một ngôn ngữ của Ý. Từ này cũng có ý nghĩa như là “Hello” khi chào hỏi hoặc”Goodbye” khi tạm biệt.