Status-của-tui

@all : Hàng hoá các bạn đặt mua trên Tùm-lum-deals đang được chuyển về VN. Dự kiến tôi sẽ nhận được hàng vào khoảng ngày 10 đến ngày 15. Tôi sẽ liên lạc với các bạn ngay khi nhận được hàng. Xin lỗi nếu đã để các bạn chờ lâu 🙂

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi