Status-của-tui

“Quân ta được ăn no, ngủ say sưa, thóc gạo dồi dào, chuẩn bị…chết cũng đáng !” Đang viết bài thì thấy một bạn add tôi vô trên facebook, tôi thấy video clip này trên “tường” nhà người đó, xem thử thì thấy mắc cười nên post lên chơi. Công nhận tác giả của bài văn phân tích này hay thật, tôi dù vui hay hài cách mấy cũng không dám mang điểm kiểm tra môn sử ra đùa bởi vì ngay cả khi làm bài nghiêm túc thì điểm nó cũng đã thấp rồi, haha.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi