Status-của-tui

Ngày 10 tháng 7 năm 1995 là ngày mất của cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của Tiến Quân Ca, tức…quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế mà chẳng thấy báo nào nhắc đến . Lên mạng thấy toàn “bà Tưng” :v_zastrel:

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi