4 Comments

 1. Mr Chjpjdeaspro
  November 24, 2013 @ 10:20 am

  đổ vỏ sờ to ri :))

  Reply

 2. Anh NHO
  November 25, 2013 @ 10:29 am

  Có một vấn đề k nhỏ ở đây,… Đứa con thì chắc chắn là của người vợ rồi, nhưng còn có phải của người chông hay không thì…….haizza,

  Reply

 3. Hùng
  November 26, 2013 @ 11:18 am

  Hồi bé trách mẹ sao đẻ con lùn. Mẹ bảo, đừng buồn, lấy vợ rồi ắt sẽ cao thêm…
  .
  .
  .
  .
  Mẹ nói quá đúng. Lấy vợ rồi, nó cắm cho 2 cái sừng, cao thêm cả 10cm!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *