1 Comment

  1. quanqw
    March 25, 2014 @ 12:18 am

    Em đọc thấy trên symbian có mấy ứng dụng khá hay mà android không có (tìm mãi không thấy): hộp thư thoại ảo, chuyển cuộn gọi…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *