iPhone

Bữa cài đặt giùm game Plant Vs Zombies 2 cho một bạn mà mệt hết cả người. Không dễ gì để fake IP sang Úc, còn phần mềm Hide IP thì cứ báo lỗi active, cuối cùng ...

Đến hẹn lại mò lên, sau đây là danh sách game và ứng dụng bản quyền đang được tặng miễn phí trên Apple AppStore. Nãy mới nhìn cái iPad Air, nước miếng nước mũi ...

Danh sách game cho iPhone và iPad đang được tặng miễn phí trong tuần này. Nếu bạn bấm vào đường link mà thấy nó không còn "Free" nữa thì có nghĩa là game đó đã ...

Danh sách game và ứng dụng miễn phí trong tuần này :D. Lưu ý : trước khi giới thiệu, tôi đều kiểm tra đường link nên dám chắc rằng nó còn hoạt động (tức miễn ...

Một vài game và ứng dụng chỉ miễn phí trong vòng 24 giờ. Nếu bạn click vào các link bên dưới mà không thấy chữ "Free" ở dưới mỗi game và ứng dụng thì có nghĩa ...

Ứng dụng bản quyền miễn phí : Cycloramic Studio 360 Panorama Stop Motion Studio Simply HDR Tangent Game miễn phí : Beat Beans HD Ascension: Chronicle of ...

Danh sách ứng dụng bản quyền miễn phí trong tuần cho iPhone và iPad : Picture Frames - Cool Pic Collage Creator, Photo Frames, Borders & FX Nostalgio - Photo ...

Một vài game và ứng dụng bản quyền đang được tặng miễn phí dành cho iPhone hoặc iPad : Ứng dụng : ProCamera IM+ Pro FX Photo Studio Danh sách game : ...

4Media iPad Max đang được tặng key bản quyền miễn phí phiên bản cho Win và MacOS. Tính năng chính : - Hỗ trợ phiên bản mới nhất của iPhone, iPad, iPod - ...

Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều máy tính coi vậy mà không đơn giản, không phải lúc nào bạn "share" một thư mục là máy khác sẽ truy cập được, có hàng đống lý do để ...