Game và ứng dụng bản quyền miễn phí cho iPhone và iPad

Một vài game và ứng dụng chỉ miễn phí trong vòng 24 giờ. Nếu bạn click vào các link bên dưới mà không thấy chữ “Free” ở dưới mỗi game và ứng dụng thì có nghĩa là nó đã hết hạn.

Game và ứng dụng bản quyền miễn phí cho iPhone và iPad

Danh sách ứng dụng bản quyền miễn phí cho iPhone và iPad :

Danh sách Game :

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi