twitter

Ồn ào như Google+ để rồi ra đi trong lặng lẽ. Có thể vì vậy mà lần này, mạng xã hội So.cl của Microsoft đã khai trương trong ầm thầm. Bài viết này chỉ là một ...

Hồi trước tôi có nhớ là mình đã viết một bài nói về khả năng hiển thị mail mới (Windows Mail) ngay từ thanh taskbar của IE9 nhưng hình như là chả ai làm cho nó ...

Lâu nay, tôi thấy người ta thêm hàng loạt các nút cho các mạng xã hội như Twitter, Facebook hay GoogleBuzz. Nói chung cũng định làm nhưng làm biếng quá, với ...

Flickr, Twitter, Delicious, Zoho, Google Docs, Photobucket, Wordpress, Basecamp, Gmail, Facebook, FriendFeed, Blogger, Hotmail, Youtube, Xmarks, RssFeed, ...

BuddyFuse là một plugin cho phép bạn bạn "nhúng" Twitter, Gtalk và Hyves vào Windows Messenger (WM) một cách dễ dàng. Từ giờ bạn có thể Chat với các tài khoản ...

Cách đây 1 tháng tôi đã vào xem thử dịch vụ Yahoo! Meme phiên bản tiếng Bồ Đào Nha và đã hiểu sơ sơ. Vừa rồi, Yahoo đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Anh. ...