Thêm Copy File Name vào menu

Tiện ích Copy File Name cho phép bạn thêm tùy chọn Copy File Name vào menu chuột phải của Windows để dễ dàng copy tên file của một file xác định.

1. Download Copy File Name & cài đặt chương trình.

2. Click chuột phải lên bất kì file nào & click tùy chọn Copy File Name.

Thêm Copy File Name vào menu

3. Bạn sẽ thấy một cửa sổ chứa danh sách các miêu tả khác nhau của tên file được chọn :

Thêm Copy File Name vào menu

4. Để copy vào clipboard một thành phần nào đó trong danh sách, bạn chỉ cần click chọn thành phần đó.

>>> Xem thêm: Cách khác để thêm Copy To Folder và Move To Folder vào menu

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi