Windows 8 có khả năng “mount” file ảnh ISO

Windows XP và các phiên bản trước đó xem tập tin ISO chỉ là một…tập tin mà thôi. Đến thời Windows 7, Microsoft đã tích hợp thêm công cụ “Windows Disc Image Burner” giúp ghi file ảnh ISO thành đĩa. Và tới phiên bản mới nhất sắp ra lò là Windows 8, bạn đã có thể “mount” một file ảnh thành một ổ đĩa ảo trong My Computer.

Vậy là cuối cùng cũng được toại nguyện rồi nhé !