20 cuốn eBook lập trình miễn phí trên Amazon

Amazon đang giảm giá 17 cuốn eBook lập trình xuống $0, tức tặng bạn đọc chơi miễn phí. Đúng ra số lượng là 20 cuốn (mà tôi tìm được) nhưng rất tiếc tới thời điểm đăng bài viết này thì chỉ còn 17 cuốn thôi.
Những cuốn eBook này là phiên bản kỹ thuật số mà Amazon dành riêng cho thiết bị đọc sách Kindle của họ nhưng bạn cứ yên tâm, sau khi mua xong có thể đọc ngay từ trình duyệt, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon là đọc được.
Điều kiện để mua những cuốn sách này nói riêng và hàng kỹ thuật số trên Amazon là bạn phải có thẻ tín dụng và thiết lập tính năng “Buy now with 1-click” để mua ngay với 1 lần bấm. Nếu bạn “có điều kiện” thì có thể mua ngay những cuốn eBook này với giá $0 🙂
Danh sách 20 cuốn eBook lập trình miễn phí trên Amazon, chủ yếu là những eBook dạy các ngôn ngữ như Python, jQuery, JavaScript, Ruby, Angular 4, HTML5 + CSS3…

 1. You Don’t Know JS: Up & Going
 2. Python for Informatics: Exploring Information: Exploring Information
 3. Python Programming: 3 Books in 1- The Ultimate Beginner’s Guide to Learn Python Programming Effectively + Tips and Tricks to learn Python Programming+ Strategies( Python Programming)
 4. Programming: For Beginners: 3 Manuscripts in 1 Bundle – Python For Beginners, Java Programming and Html & CSS For Beginners
 5. JavaScript: 2 Books in 1- The Ultimate Beginner’s Guide to Learn JavaScript Programming Effectively & Tips and Tricks to learn JavaScript(JavaScript Programming, Java, Programming)
 6. Angular 4: From Theory To Practice: Build the web applications of tomorrow using the new Angular web framework from Google
 7. C Programming: Language: A Step by Step Beginner’s Guide to Learn C Programming in 7 Days
 8. Python: Programming for Intermediates: Learn the Fundamentals of Python in 7 Days
 9. Python: Programming For Beginners: Learn The Fundamentals of Python in 7 Days
 10. Python: Programming for Advanced: Learn the Fundamentals of Python in 7 Days
 11. jQuery For Beginners: Your Guide To Easily Learn jQuery Programming in 7 days
 12. Ruby For Beginners: Your Guide To Easily Learn Ruby Programming in 7 days
 13. Html: HTML & CSS: For Beginners: Your Step by Step Guide to Easily HtmL & Css Programming in 7 Days
 14. C Programming for Beginners: Your Guide to Easily Learn C Programming In 7 Days
 15. HTML5 & CSS3 For Beginners: Your Guide To Easily Learn HTML5 & CSS3 Programming in 7 Days
 16. Python: Programming: Your Step By Step Guide To Easily Learn Python in 7 Days (Python for Beginners, Python Programming for Beginners, Learn Python, Python Language)
 17. JavaScript: 3 Books in 1- The Ultimate Beginner’s Guide to Learn JavaScript Programming Effectively + Tips and Tricks to learn JavaScript + Strategies(JavaScript Programming, Java, Programming)

 
P/S : Nếu bạn thấy có cuốn nào đang miễn phí thì cứ gửi đường link vào comment để tôi cập nhật nhé 😉 .Và như đã nói, nếu bạn bấm vào mà thấy nó có giá cao hơn $0 thì có nghĩa là hết miễn phí rồi đó.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi