No Comments

  1. thuancauduong
    March 19, 2010 @ 9:48 am

    Cái này tính năng giống phần mềm Aqua Desktop. Phần mềm này có bản portable cứ tải về mà dùng, khỏi cài đặt.
    Tương tự, chuyên gia chụp ảnh màn hình Snagit v8.0.2 cũng có bản portable và cũng copy hầu như mọi chữ trên màn hình ra thành text.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *