Bản quyền balesio FILEminimizer Pictures 2.0 miễn phí (cập nhật)

Bản quyền balesio FILEminimizer Pictures 2.0 miễn phí (cập nhật)

Bản quyền phần mềm FILEminimizer Pictures 2.0 được tặng miễn phí rất nhiều lần. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin về nó ở bài viết cũ của mình (vẫn còn hiệu lực) tại đây.

Bạn cũng có thể nhận bản quyền miễn phí của tiện ích này thông qua chương trình khuyến mại của tạp chí CHIP:
http://www.balesio.com/campaign/licensing/index.aspx?CID=chip2010

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi