Bản quyền iolo Personal Firewall miễn phí

Bản quyền Iolo Personal Firewall miễn phí

Một cách cơ bản, tường lửa bảo vệ bạn trước những giao lượng không mong muốn từ internet. Nó lọc thông tin vào hệ thống, và nếu thông tin không vượt qua được các bộ lọc, nó sẽ khoá không cho vào.

Windows có một tường lửa được tích hợp, nhưng các tính năng rất hạn chế. Bạn có thể sử dụng những tường lửa của bên thứ ba với nhiều chức năng hơn của Windows.

iolo Personal Firewall là một trong những phần mềm tường lửa tốt nhất. Bạn xem thêm thông tin tại đây.

Cách đăng kí nhận key hoàn toàn tương tự như iolo DriveScrubber với link:

http://www.iolo.com/FW/1/purchaseinfo.aspx

Bản quyền iolo Personal Firewall miễn phí

Download file cài đặt tại đây.

Chương trình này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2010.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi