Bản quyền Paragon Partition Manager 9.5 miễn phí

Bản quyền Paragon Partition Manager 9.5 miễn phí

Paragon Partition Manager, một bộ phần mềm phân vùng cung cấp tất cả các loại hoạt động phân vùng như thay đổi kích thước (resize), trộn (merge), chia nhỏ (split) phân vùng và phân bố lại không gian trống, bắt đầu đĩa cứng mới, chuyển đổi sang các hệ thống file khác,… Paragon Partition Manager 9.5 Personal hỗ trợ Windows 2000 Pro, XP Pro, Vista và Windows 7.

Paragon software đang tặng miễn phí bản quyền phần mềm Paragon Partition Manager 9.5 Personal. Chương trình này sẽ kết thúc vào lúc giờ ngày 05/04/2010.

1. Download Paragon Partition Manager 9.5 Personal (phiên bản 32-bit | phiên bản 64-bit).

2. Cài đặt Paragon Partition Manager 9.5 Personal. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu đăng kí phần mềm. Bạn hãy click nút Get Free Serial.

3. Trang đăng kí sẽ được mở ra ở cửa sổ trình duyệt mặc định của bạn, hãy điền vào những phần được yêu cầu.

4. Bạn sẽ nhận được một e-mail từ [email protected] với tiêu đề Your Product Registration for Paragon Partition Manager 9.5 Personal – Covermount (English) có chứa Product Key và Serial Number của bạn.

5. Quay trở lại cửa sổ cài đặt và đăng kí phần mềm với bản quyền mà bạn nhận được ở bước 4.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi