Nam Kỳ

No Comments

 1. [email protected]
  January 3, 2010 @ 4:37 pm

  Bạn ơi, cài paragon system backup 2010 vào rùi gỡ ra nó báo lỗi. Có cách nào gỡ ra không chỉ mình với

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  January 4, 2010 @ 12:29 am

  Bạn có thể nói cụ thể hơn là nó báo lỗi gì không :-/

  Bạn thử cài lại Paragon System Backup 2010, sau đó gỡ nó ra xem có báo lỗi nữa không ? 😐

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *