1 Comment

  1. Việt Trần
    November 10, 2012 @ 1:32 pm

    Blackbery là dòng chua nhất, tự làm được thì đỡ tốn, tôi có mấy lần mang cho thợ mà mấy ảnh cứ diện đủ cớ chê Black khó làm,..^^

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *