2 Comments
  1. Sao không đưa chân ra cho để cắn cho dễ luôn đi AHX :))

Ý kiến phản hồi