3 Comments

 1. Envil_Vlien
  March 13, 2010 @ 12:23 pm

  Oẹ! Oẹ! Ăn cơm sao giờ >”<

  Reply

 2. duong
  March 13, 2010 @ 1:17 pm

  tuyển tập về Vova thì cười khỏi đỡ luôn…^^!

  Reply

 3. DatGlotus
  March 13, 2010 @ 2:21 pm

  vova mình đọc lâu rồi bậy không chịu được

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *