Download F-Secure Internet Security 2011 Beta với bản quyền 180 ngày

Download F-Secure Internet Security 2011 Beta với bản quyền 180 ngày

F-Secure vừa phát hành phiên bản mới của Internet Security Suite của họ và họ đang tặng bản quyền miễn phí 180 ngày của phiên bản beta này. Vì đây là phiên bản thử nghiệm nên bạn được khuyến cáo chỉ sử dụng nó cho mục đích cá nhân.

Các tính năng mới:

– Parental Control block pages.
Tính năng Parental Control block pages được cập nhật giao diện mới.

– Parental Control added to Status page.
Có một đường cho biết trạng thái của Parental Control trong trang UI Status, ở dưới Internet. Nó chỉ hiển thị khi Parental Control được cài đặt.

1. Ghé thăm URL khuyến mãi, điền tên, họ, địa chỉ e-mail của bạn, mã xác nhận và click nút Submit.
http://www.f-secure.com/en_EMEA/downloads/beta-programs/home-office/istp/registration.html

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail với link xác nhận. Click link xác nhận, bạn sẽ nhận được một e-mail khác với key bản quyền.

3. Download bản cài đặt offline của F-Secure Internet Security 2011 Beta.
http://download.f-secure.com/beta/istp/istpbeta.exe

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi