Download Magic Video Converter với key bản quyền miễn phí

Download Magic Video Converter với key bản quyền miễn phí

Magic Video Converter hỗ trợ chuyển đổi tất cả các định dạng file video và audio phổ biến. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ ghi nhanh DVD nhằm giúp người dùng chuyển đổi và ghi DVD Rip [AVI] sang DVD [VIDEO_TS] và xem chúng trên TV.
Magic Video Converter cũng hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra tương thích với những trình phát media di động. File chuyển đổi có thể được phát trên iPod, iPhone, Apple TV, Google Android, Mobile MP4, PS3, PSP và Sony WalkMan.

Magic Video Converter tương thích với Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

1. Ghé thăm URL sau và đăng kí:
http://pro.de/aktion/pcwelt/magic-video-converter

Download Magic Video Converter với key bản quyền miễn phí

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail xác nhận từ [email protected]. Hãy click link xác nhận.

Download Magic Video Converter với key bản quyền miễn phí

3. Trong vòng một giờ, bạn sẽ nhận được một e-mail thứ hai từ [email protected] với key đăng kí.

4. Download Magic Video Converter v12.
Magic-Video-Converter.exe [60.95 MB]

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi