Download miễn phí iCare Format Recovery v1.0 trị giá 69,95 $

Download miễn phí iCare Format Recovery trị giá 69,95 $

Bạn đang tìm kiếm một phần mềm miễn phí để phục hồi dữ liệu bị mất một cách hiệu quả ? iCare Format Recovery là một công cụ tiện lợi để phục hồi dữ liệu bị mất và cho phép download miễn phí đến ngày 22/04/2010.

iCare Format Recovery có thể phục hồi dữ liệu bị mất từ ổ đĩa bị format, xóa nhầm file, virus tấn công, xóa nhầm phân vùng, lỗi phần mềm,…

iCare Format Recovery hỗ trợ nhiều loại phương tiện lưu trữ; các hệ thống file FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5; hệ điều hành Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000 Pro, Windows Server NT, 2000, 2003 Server, 2008 Server.

Download miễn phí iCare Format Recovery trị giá 69,95 $

Download iCare Format Recovery v1.0 tại đây. Cài đặt, đăng kí nó với mã bản quyền 2K1XB2X964MPHOCJ8M1RYIJF0OVHFOFH và khởi động lại hệ thống. Xem thêm thông tin tại đây.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi