“Gắn” thêm đồng hồ trong Win7

Hôm rồi Cậu tôi có gọi về và hỏi “Bên đó mấy giờ rồi con ?”. Lát sau tôi lại hỏi “Bên đó mấy giờ rồi Cậu ?”. Lâu lâu Chú-của-tui cũng hỏi “Không biết bên đó mấy giờ rồi ha ?” và nhìn lên đồng hồ để cộng trừ nhân chia gì đó.

Đợt trước khi tôi vọc RunAsDate và TimeStopper, có đụng đến ngày giờ hệ thống và mới phát hiện ra Win7 cho phép bạn hiển thị 3 cái đồng hồ cùng lúc. Nếu bạn thường xuyên nhìn đồng hồ Việt Nam để tính giờ ở một nước nào đó thì hãy để Windows tính giùm bạn…


Nhấp chuột vào biểu tượng giờ trên khay hệ thống, bảng hiện ra chọn Change date and time settings…

AdditionalClocks

Hộp thoại hiện ra bạn chọn thẻ Additional clocks > chọn Show this clock > chọn múi giờ tương ứng với quốc gia và đặt tên cho nó là xong.

AdditionalClocks