No Comments

  1. hoang nguyen
    August 1, 2010 @ 10:21 am

    Có một phần mềm khôi phục dữ liệu tôi thấy rất mạnh nhung không tìm được key. Khi dùng thử thì nó chỉ quét mà không khôi phục được. Nếu bạn giải quyết được vấn đề thì post lên cho mọi người nha. Phần mềm DiskGetor Data Recovery.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *