3 Comments

 1. mr.chidotoji
  June 7, 2013 @ 3:34 pm

  Đăng ký xong rồi chuyển sang nhà cung cấp khác :3

  Reply

 2. visaonho
  June 7, 2013 @ 8:34 pm

  Giá của em nó là $34.99/năm. Site này nổi tiếng là đắt rồi :D, bác nào chót mua thì chịu khó thưởng thức 😀

  Reply

 3. Hoàng Huynh
  June 16, 2013 @ 6:43 pm

  Tiếc là trễ mất rồi :(( tiếc ngọt ngào

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *