Nhận key bản quyền miễn phí 12 phần mềm của 1-abc.net

Nhận key bản quyền miễn phí 10 phần mềm của 1-abc.net

Chào các bạn ! Lại thêm một ngày mưa dầm và lạnh lẽo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc. Mọi người đi ra ngoài nhớ mặc áo ấm và đem theo áo mưa.

Cuối tháng 12/2009, mình có giới thiệu với các bạn cách Nhận key bản quyền miễn phí 10 phần mềm của 1-abc.net. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tiếp cách lấy key bản quyền miễn phí 12 phần mềm khác của 1-abc.net cùng với 5 phần mềm miễn phí.

Cách lấy key hoàn toàn giống như bài trước.

1. Password Organizer:

Registration:
http://1-abc.net/0007/ed/ccc_ro/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0007/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0007/ed/vbc_de/m1.htm

Download

2. Surf Trail Washer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0011/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0011/ed/idg_de/m1.htm

Download

3. Registry Washer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0014/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0014/ed/idg_de/m1.htm

Download

4. File Washer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0017/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0017/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0017/ed/vbc_de/m1.htm

Download

5. File Encrypter:

Registration:
http://de.1-abc.net/0018/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0018/ed/idg_de/m1.htm

Download

6. Settings Organizer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0019/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0019/ed/vbc_de/m1.htm

Download

7. File Finder:

Registration:
http://de.1-abc.net/0020/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0020/ed/vbc_de/m1.htm

Download

8. File Divider:

Registration:
http://de.1-abc.net/0022/ed/vbc_de/m1.htm

Download

9. Right Click Configurator:

Registration:
http://de.1-abc.net/0023/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0023/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0023/ed/vbc_de/m1.htm

Download

10. Synchronizer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0024/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0024/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0024/ed/vbc_de/m1.htm

Download

11. File Configurator:

Registration:
http://de.1-abc.net/0025/ed/idg_de/m1.htm

Download

12. Drive Space Organizer:

Registration:
http://de.1-abc.net/0033/ed/wka_de/m1.htm
Hay
http://de.1-abc.net/0033/ed/idg_de/m1.htm
Hay
http://www.1-abc.net/0033/index.htm

Download

5 phần mềm miễn phí (1 tiện ích và 4 game):

Folder to TXT
Powersnake
Powerpong
Powerdart
Powerpuzzle

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi