Nhận key bản quyền miễn phí 8 phần mềm của ZoneLINK

Nhận key bản quyền miễn phí 8 phần mềm của ZoneLINK

Chương trình khuyến mại dành cho một sản phẩm mới của ZoneLINK – Multicore Optimizer cùng với 7 phần mềm nằm trong bộ SystemUp Utilities 2009 của ZoneLINK, bao gồm: Registry Cleaner, Windows Styler, DiskSpace Manager, File Shredder, Internet Tuner, Defrag Lite, Drive Cleaner.

Cách nhận key miễn phí:

Mỗi phần mềm gồm có hai link. Link đầu tiên: bạn vào link đó, nhập địa chỉ e-mail của bạn vào ô E-Mail Address rồi click nút Request Licence Key, key sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Link thứ hai là link download file cài đặt.

1. ZoneLINK MultiCore Optimizer:
http://zonelink.de/special/pcformat8
http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&action=download&id=30

2. Windows Styler:
http://zonelink.de/specials/special.php?link=pcgo5
http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=26

3. Registry Cleaner:
http://www.zonelink.de/special/pcformat1
http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=38

4. Diskspace Manager:
Một trong 3 link:
http://www.zonelink.de/special/pcformat3
Hay
http://www.zonelink.de/special/pcmagazin3
Hay
http://zonelink.de/specials/special.php?link=pcgo3

http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=43

5. Drive Cleaner:
http://www.zonelink.de/special/pcwelt
Hay
http://zonelink.de/special/pcformat4

http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=40

6. File Shredder:
Một trong ba link:
http://www.zonelink.de/special/pcmagazin1
Hay
http://zonelink.de/special/pcformat6
Hay
http://zonelink.de/specials/special.php?link=pcgo1

http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=41

7. Defrag Lite:
Một trong ba link:
http://www.zonelink.de/special/pcmagazin4
Hay
http://zonelink.de/special/pcformat5
Hay
http://zonelink.de/specials/special.php?link=pcgo4

8. Internet Tuner:
Một trong bốn link:
http://www.zonelink.de/special/pcmagazin2
Hay
http://zonelink.de/special/pcformat7
Hay
http://www.zonelink.de/special/pcuser

http://www.zonelink.de/index.php?page=Product&id=42

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi