Nhận key bản quyền thêm 2 sản phẩm của Ashampoo

Mấy hôm trước tôi có giới thiệu cách lấy key 8 sản phẩm của Ashampoo. Lần này thêm 2 sản phẩm nữa là Ashampoo Burning Studio 2010 (mới) và Ashampoo PowerUP XP Planium 2 .
Cách lấy key vẫn như cũ, nếu bạn đã có tài khoản tại Ashampoo rồi (địa chỉ email mà bạn đăng ký) thì giờ chỉ cần nhập địa chỉ email vào là được.
Cách đăng ký :

– Với Ashampoo Burning Studio 2010 : bạn truy cập vào một trong 4 link sau :
http://bit.ly/13tlW8
http://bit.ly/22DvK
http://bit.ly/BKd79
http://bit.ly/1JymIH
Nhập vào địa chỉ email, nếu địa chỉ email đã đăng ký rồi thì bạn sẽ được chuyển đến trang nhập mật khẩu để đăng nhập.
Tải file cài đặt, dung lượng 30Mb tại địa chỉ : http://bit.ly/Yx3jo

– Với Ashampoo PowerUP XP Planium 2 : truy cập vào một trong 2 địa chỉ sau :
http://bit.ly/3IMZkW
http://bit.ly/kiC1E
Tải file cài đặt, dung lượng 13.49Mb tại địa chỉ http://www.ashampoo.com/internet/download/0405/ashampoo_powerupxp_platinum2_se.exe
Cuối cùng, thanks techno360.in :cungly:

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi