Ocster Backup Pro 4 miễn phí

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

Ocster Backup Pro 4 là phần mềm sao lưu dự phòng (backup) thương mại ở cấp độ file. Nó hỗ trợ Windows XP, Vista và Windows 7.

Cập nhật 29/09/2010: Bạn có thể đăng kí nhận key bản quyền miễn phí của Ocster Backup Pro 4.15 ở đây và download file cài đặt tại đây.

1. Ghé thăm trang này và click Download der kostenlosen Vollversion “Ocster Backup Pro 4” để download file cài đặt.

2. Cài đặt và chạy chương trình Ocster Backup Pro 4.

3. Bạn sẽ được nhắc đăng kí phần mềm, click nút Register for Free hay ghé thăm URL sau:
https://www.ocster.com/unlock/obp4/en?edt=wlde10&utm_content=fullreg%2Fen&utm_medium=go&utm_source=obp4%2Fwlde10

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

4. Điền tên và địa chỉ e-mail của bạn:

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

5. Link xác nhận sẽ được gởi tới địa chỉ e-mail của bạn. Click link xác nhận đó:

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

6. Một trang mới được mở ra có chứa key bản quyền miễn phí của bạn:

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

Ocster Backup Pro 4 miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi