Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Đây là chương trình khuyến mại từ Ukraine. Bạn sẽ được sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 3 tháng, bao gồm Panda Antivirus for Netbooks, Panda Internet Security 2010, Panda Antivirus Pro 2010 và Panda Global Protection 2010.

Download file cài đặt:

Panda Antivirus for Netbooks:
http://psu.com.ua/promo3/PNTPROMO3M.exe
Panda Internet Security 2010:
http://psu.com.ua/promo3/IS10PROMO3M.exe
Panda Antivirus Pro 2010:
http://psu.com.ua/promo3/AP10PROMO3M.exe
Panda Global Protection 2010:
http://psu.com.ua/promo3/GP10PROMO3M.exe

Cách kích hoạt Panda: Máy tính của bạn phải có kết nối Internet

Mình đã kiểm tra thử Panda Antivirus for Netbooks và Panda Internet Security 2010.

1. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy cửa sổ này:

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Chọn Activate the product và click nút OK để kích hoạt sản phẩm.

Nếu không thấy cửa sổ trên, bạn vào Help và chọn Activate the product để kích hoạt sản phẩm:

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

2. Một cửa sổ mới hiện ra, bạn click nút Next.

3. Cửa sổ tiếp theo, nhập địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Next.

4. Cửa sổ kế tiếp, chọn No rồi click nút Next:

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

5. Tiếp tục nút click Next ở các cửa sổ tiếp theo cho đến khi gặp nút Finish.

6. Kết quả là bạn nhận được bản quyền miễn phí 90 ngày:

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Sử dụng 4 sản phẩm bảo mật của Panda miễn phí 90 ngày

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. cam on vi sao nho…

Gửi phản hồi