1 Comment


  1. January 19, 2014 @ 2:09 pm

    Giảng viên nếu nói ngắn gọn quá thì nhận được tiền thùf lao thâp nên phaỉ nói càng dài càng tốt

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *