1 Comment

  1. nấm lùn
    January 27, 2014 @ 9:38 am

    hee! nhìn bầy ngựa của AHX giống như mới bị bác thợ săn bắn một phát ý. chạy tán loạn cả lên.
    chúc AHX trong năm mới có nhiều sức khoẻ và có thật nhiều bài viết mới nhé

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *