Status-của-tui

Năm nay là năm đặc biệt. Nhà nào cũng dán cả bầy ngựa với ý nghĩa “Mã đáo thành công”. Nhưng cách treo cũng là một vấn đề.

Có người nói rằng : “Phải treo sao cho đám ngựa hướng vô nhà”.

Có chỗ lại nói rằng : “Phải treo sao cho đám ngựa hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ lớn trong nhà”.

Rồi chỗ khác lại nói : “Phải treo sao cho hướng chạy của đám ngựa hướng ra cửa chính chứ không phải mặt của bức tranh hướng ra cửa chính”.

Bởi vì khẩu hiệu của blog là “my blog, my soul…” nên sau khi tổng hợp các ý kiến bên trên, mình quyết định treo…trên blog cho đỡ hại não (chẳng thể nào biết được là nó hướng ra hay hướng vào) =))

1 Comment
  1. hee! nhìn bầy ngựa của AHX giống như mới bị bác thợ săn bắn một phát ý. chạy tán loạn cả lên.
    chúc AHX trong năm mới có nhiều sức khoẻ và có thật nhiều bài viết mới nhé

Ý kiến phản hồi