remote desktop

Hôm nay khi tôi remote vào cái laptop thì nhận được thông báo "The connection was denied beacause the user account is not authorized for remote login". Xem kỹ ...

Hehe, đêm khuya thanh vắng, không có việc gì làm nên quyết định upload bộ phim RIO với dung lượng 1.4GB để xem Symform nó làm ăn thế nào :), sẵn tiện cho nó ...

Hồi trước, tôi đã giới thiệu các giải pháp đồng bộ dữ liệu như Dropbox hoặc SugarSync và thực tế là những dịch vụ này rất tốt. Tuy nhiên, chúng có một điểm ...

Trước đây, tôi đã từng giới thiệu vài cách điều khiển máy tính từ xa thông qua Internet, kể cả việc điều khiển thông qua phần mềm hoặc thông qua web . Hỗ trợ ...

Để điều khiển máy tính từ xa qua internet, tôi đã giới thiệu cho mọi người 2 giải pháp là sử dụng Comodo EasyVPN và TeamViewer. Với TeamViewer thì nó chỉ cho ...

Năm ngoái, có lần tôi phải hướng dẫn cô em họ cài đặt cái webcam. Hướng dẫn cả buổi qua Y!M, hình như là 2 ngày, nhưng không mang lại kết quả gì -> điên máu và ...

Bởi vì tựa đề có chữ Remote Desktop nên chêm vô chữ "thanks" luôn cho nó đẹp, mà lại đúng ý đồ nữa. Tuần trước, khi tiến hành chuyển dữ liệu từ cái máy tính cũ ...