No Comments

 1. Envil_Vlien
  March 25, 2010 @ 9:12 am

  Quá tuyệt vời! Thanks so much!

  Reply

 2. HTH
  March 25, 2010 @ 5:49 pm

  anhhangxom is my Idol :X
  Bài hay quá anh ! 🙂

  Reply

 3. aad75
  March 25, 2010 @ 6:21 pm

  Các sản phẩm này tốt và miễn phí?

  Reply

  • anhhangxom
   March 25, 2010 @ 7:55 pm

   Tốt hay không thì bạn phải dùng thử nó và so sánh với một sản phẩm khác thì mới biết được, hehe. Còn cái vụ nó có miễn phí hay không thì chắc chắc là nó miễn phí vì gần như tất cả đều có phiên bản mới -> đại loại là “có mới nới cũ”, tặng phiên bản cũ hơn đó mà.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *