Thêm biểu tượng cảm xúc cho blog WordPress

“Bỏ hoang” cái chuyên mục WordPress cũng khá lâu rồi, cũng nên viết bài cho nó. Đây là bài đầu tiên, khakha.
Sau khi cài xong WordPress, việc đầu tiên mà tôi muốn làm là tìm cách thay thế, thêm bớt hay chỉnh sửa bộ icon “xấu xí” sẵn có của nó bởi WordPress không có giao diện cho phép làm điều này, muốn :dapghe: ghê !
Sau một buổi tìm kiếm thì tôi đã tìm được cách làm, và dĩ nhiên là thành công rồi, đúng không :v_great: ?
Bạn chỉ cần bỏ chút thời gian để vọc, cách làm như sau :

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị những icon mà bạn thích, có thể tìm rất nhiều trên mạng hoặc vào trang http://www.smileyarena.com để tải.

Chép tất cả icon của bạn lên thư mục “wp-includesimagessmilies” trên host.

Mở tập tin “functions.php” trong thư mục “wp-includes”, tìm đến hàm có tên “smilies_init()”. Tại đây bạn sẽ thấy WordPress làm thế nào để chuyển những ký tự như “:-)” thành biểu tượng 🙂 , tất cả những gì bạn cần phải làm là bắt chước để áp dụng cho icon của riêng mình.
Trước tiên bạn cần phải sao lưu tập tin “functions.php”, sau đó bạn thêm vào dòng ‘ký_tự_đại_diện’ => ‘icon_tương_ứng’, ngay sau các dòng có sẵn trong hàm “smilies_init()” . Ví dụ ‘:ngacnhien:’ => ‘icon_ngacnhien.gif’, (nhớ có dấu phẩy ở cuối mỗi dòng).

Tốt nhất là bạn nên để ký_tự_đại_diện trong cặp dấu “:” để tránh nhầm lẫn với ký tự thông thường. Sửa xong bạn lưu lại là có thể sử dụng được rồi :v_drinks: !

WPIcon