TuneUp Utilities 2009 với key bản quyền miễn phí

TuneUp Utilities 2009 với key bản quyền miễn phí

TuneUp Utilities, một phần mềm quá nổi tiếng nên có lẽ mình không cần giới thiệu gì cả :D.

1. Ghé thăm trang khuyến mãi CDA Verlag Covermount TuneUp Utilities 2009, điền địa chỉ e-mail của bạn và mã xác nhận rồi click nút màu vàng cam.

2. Một cửa sổ được pop-up, nhập lại địa chỉ e-mail của bạn và click nút màu vàng cam.

3. Vài phút sau, bạn sẽ nhận được một e-mail từ TuneUp Promotion có chứa link xác nhận. Hãy click link xác nhận đó. Một trang mới được mở ra có chứa key bản quyền miễn phí của TuneUp Utilities 2009.

4. Download TuneUp Utilities 2009 phiên bản tiếng Anh tại đây.

TuneUp Utilities 2009 với key bản quyền miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi