Bản quyền Outpost Antivirus Pro 6.7.3 miễn phí 6 tháng

Bản quyền Outpost Antivirus Pro 6.7.3 miễn phí

Agnitum Outpost Antivirus Pro là phần mềm diệt virus nhanh và hiệu quả, giữ cho máy tính sạch malware và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn với bộ máy comprehensive anti-spyware. Với Host Protection của nó, bạn có thế ngăn chặn các mối đe doạ zero-day, khoá các trang web hiểm độc,… Và nhiều tính năng khác nữa.

Outpost Antivirus Pro tương thích với Windows 7, Vista, XP, Server 2003, 2008, Windows 2000 (SP3 trở lên).

1. Ghé thăm link này

http://www.agnitum.com/promo/idg-sweden/index.php

Điền Promotion Code là CHJTL-P8WIA-4KK4W-KC2DK-ZGUCB , tên và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Send.

Bản quyền Outpost Antivirus Pro 6.7.3 miễn phí

2. Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được mã bản quyền:

Bản quyền Outpost Antivirus Pro 6.7.3 miễn phí

3. Download file cài đặt Outpost Antivirus Pro v6.7:
32-Bit (dung lượng 81,4 MB):

http://www.agnitum.com/dl/OutpostAntivirusProInstall-exe

64-Bit (dung lượng 86,4 MB):

http://www.agnitum.com/dl/OutpostAntivirusProInstall64-exe

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi