2 Comments

  1. cuocst
    October 16, 2014 @ 8:17 am

    bạn có thể hướng dẫn bằng ảnh cách tải game không, vì tìm hoài mà không thấy.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *