1 Comment

  1. Guest
    August 16, 2013 @ 3:44 am

    Sao mình mua không được! Khi mua nó yêu cầu nhập mã thẻ và thời hạn thẻ, mình bảo đảm làm đúng các bước, nhưng tới phần “Complete Order” thì báo lỗi: “We‘re sorry, but there was a problem processing this domain.”.

    Thẻ mình là thẻ Visa Debit của VCB vẫn mua hosting ngon lành trên Hostgator, chỉ mua domain là báo lỗi! Không biết xử lý sao?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *