No Comments

  1. DS
    November 9, 2009 @ 12:37 pm

    Mình để ý thấy bạn hay viết sai chính tả từ “xài” thành “sài” ;))

    Àh, cho mình xin nick Y!M chat của bạn đi 😀

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *