2 Comments

 1. Envil_Vlien
  July 4, 2010 @ 12:41 am

  Hầy! Chờ mãi hôm nay mới vào được facebook. Hiz! Ổ cứng nhà mình cũng thậm tệ quá! :(( Còn được vài GB!

  Reply

 2. Envil_Vlien
  July 4, 2010 @ 12:45 am

  Hơ! Quên chưa đổi avatar! Oái! Giờ anhhangxom lại kiểm soát comment nữa hả!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *