3 Comments

 1. nhat
  March 8, 2010 @ 1:24 am

  còn vấn đề tên miền anh chỉ giúp nên chọn loại nào

  Reply

 2. Nguyễn Chí Hiếu
  January 12, 2011 @ 9:38 am

  Thanks anhhangxom nhiều nhé. Em đã khám phá rất nhiều điều từ những bài viết của anh. ^^

  Reply

 3. Dawn
  May 12, 2011 @ 5:06 pm

  Khi thêm đoạn mã này của ông thì bị lỗi 404 (không truy cập được):
  Order deny,allow
  deny from all

  1 câu hỏi khác: Khi tui thêm www vào tên miền thì trình duyệt báo lỗi Server not found.

  Làm sao để khắc phục những lỗi trên? 😐

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *