plugin

Ngủ gà ngủ gật, tôi truy cập vào host và test thử một đoạn script backup database. Nhìn qua, tôi biết chắc đoạn script đó sẽ không chạy được và giả sử có chạy ...

Hôm rồi, tôi lại nghe được một câu chuyện khác liên quan đến Windows Media Player, lần này là về vấn đề lyric của bài hát. Cuộc đối thoại xoay quanh 2 nội dung ...

Nhóm phát triển phần mềm của DivX vừa mới cho ra đời phiên bản beta của DivX Web Player, một plugin hỗ trợ hộ trợ cho bạn xem được định dạng MKV trên nền Web ...

Với những "fan" nghe nhạc thì có lẽ ai cũng biết đến cái tên DFX, một phần mềm giúp tăng cường chất lượng lượng âm thanh khi nghe nhạc hay xem phim. Tôi đã ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Một trong những ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Ở phần trước bạn đã cài xong blog Wordpress nhưng có ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Trước hết bạn cần tải về những món sau: - Wordpress : tải phiên bản mới nhất (v2.8.1) ...