blog

Hôm nay tôi chợt nhớ đến các email được gửi đến thông qua trang "Contact me". Xin lỗi mọi người, bởi vì đa số các email gửi đến trong giờ làm việc nên tôi ...

Mấy ngày qua do tập trung giải quyết việc cho xong để nghỉ lễ nên có ít thời gian cho blog -> “ngâm” comment của các bạn quá lâu. Giờ tranh thủ nghỉ lễ vừa ...

Haha, hôm nay blog-của-tui bị "vỡ kế hoạch" :v_leluoi: vì tôi chưa định đăng bài này mặc dù nó đã được viết từ tuần trước ! Tôi định sẽ đăng trước thời điểm ...

Đây là lần thứ...nhỏ hơn 10 tôi cảm thấy thật sự bực mình khi đọc tin về Michael Jackson ! "Vì sao thế ?" Mỗi khi thoát khỏi Yahoo Mail hay Y!M bạn sẽ được ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

"Đất chùa" ở đây là những host free để lưu trữ dữ liệu trên mạng. Sở dĩ tôi phải viết bài này vì tôi nhận thấy nhiều người đăng ký host tại 000webhost.com ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Phần 4 – Cài đặt ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Phần 4 - Cài đặt các plugin cần thiết Một trong những ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 - Chọn host Phần 2 - Cài đặt Phần 3 - Cấu hình và cài giao diện Ở phần trước bạn đã cài xong blog Wordpress nhưng có ...